PHP 'de Üç Farklı Eşittir

28 Mayıs 2014, Çarşamba 15:00

(Assign)  - Tek eşittir ( = ) : Atama işlemi yapar. Değeri değişkene atar.

$adi = "irfan";
echo $adi; 
//verilen çıktı 'irfan' olacaktır.

(Equal) - İki eşittir (==): Değer karşılaştırması işlemi yapar.  Değişkenlerin değerleri aynıysa true döndürür.

$s1 = 3;
$s2 = 1 + 2;
// $s1 == $s2 göstergesi bu durumda 'true' dönecektir, yani bu önerme doğrudur.

(Identical) - Üç eşittir (===) : Değer ve tür karşılaştırması işlemi yapar. Değişkenlerin değerleri ve türleri aynıysa true döndürür,

$y1 = 11;
$y2 = "11";
// Burada $y1 == $2 true dönerken, yani önerme doğruyken,
// $y1 === $y2 göstergesi false dönecektir, yani önerme yanlıştır Çünkü değişken değerleri aynıdır fakat türleri farklıdır.